top of page
Girls Building Robot
samen investeren we in ontwikkeling
weekendschool-040 wit randje.png

 ANBI-status

De Weekendschool Eindhoven heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende instelling). Dankzij deze status zijn giften aftrekbaar. Particuliere donateurs mogen de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor donaties vanuit een BV geldt dat jaarlijkse giften tot 50% van de fiscale winst voor de VPB aftrekbaar zijn. Voor alle andere entiteiten; eenmanszaken, CV, en VOF gelden de regels van particuliere giften. Schenkt u jaarlijks meer dan € 1.000,-? Dan kunt u uw periodieke schenking kosteloos vastleggen in een onderhandse akte.

Lees er alles over via:                              

ANBI publicatie

Activiteitenplanning 2022-2023

Beleidsplan op hoofdlijnen

Doelstelling stichting vanuit statuten

inhoudelijk jaarverslag 2022

Standaardformulier ANBI publicatie

KVK nummer: 51622335

anbi
bottom of page